Monday, 30 December 2013

Mahabharath !! Dhana Dharma Parvam !! 1000 Holy Names of Lord Vishnu !!

 
 
Jai Sriman Narayana !!
 
 
 
 
 
 


Vishvam, Vishnu, Vashtkara, Bhootha Bhavya Bhavath Prabhu, Boothakruth, Boothabruth, Bhava, Bhoothathma, Bhoothabhavana, Poothathma, Paramatma, Mukthanam Paramagatha, Avya, Purusha, Sakshi, Kshetrajya, Akshara, Yoga, Yogavidhanethra, Pradhana Purusheshwara, Narasimha Vapusha, Srimath, Keshava, Purushothama, Sarvas, Sharva, Shiva, Sthanu, Bhoothadaya, Nidhaye Avyaya, Sambhava, Bhavana, Bharthrey, Prabhava, Prabha, Eswara, Swayambhu, Shambu, Aditya, Pushkaraksha, Mahaswana, Anadhinidhana, Dathra, Vidhathra, Dhathava Uththamaya, Aprameya, Hrushikesha, Padmanabha, Amaraprabhu, Vishwakarma, Manu, Thwashta, Sthavishta, Sthaviraya Druva, Agrahya, Shashwatha, Krishna, Lohithaksha, Pradhardhana, Prabhutha, Trikubhdhamna, Pavithra, Mangalaya Parasmai, Esana, Pranadha, Prana, Jyeshta, Shreshta, Prajapath, Hiranya Garbha, Bhugarbha, Madhava, Madhusoodhana, Eswara Vikrama, Dhanvine, Medhavi, Vikrama, Krama, Anuthama, Duradharsha, Kruthajyaya, Krutha, Athmavath, Suresa, Sharana, Sharmana, Vishwarethass, Prajabhava, Ahne, Samvatsara, Vyalya, Prathyaya, Sarvadharshana, Aja, Sarveshwara, Siddha, Siddhaye, Sarvadhaya, Achyutha, Vurshakapa, Ameyathma, Sarvayoga Vinistrutha, Vasava, Vasumanasa, Sathya, Samathma, Asammitha, Sama, Amogha, Pundarikaksha, Vrushakarmana, Vrushakrutha, Rudra, Bahushiras, Babra, Vishwayoni, Shuchishravass, Amrutha, Shwashwathasthanu, Vararoha, Mahathapass, Sarvaga, Sarvavidbhanu, Vikshwasena, Janardhana, Veda, Vedavidhe, Avyanga, Vedanga, Vedavidh, Kavaye, Lokadhyaksha, Suradhyaksha, Dharmadhyaksha, Kruthakrutha, Chathurathma, Chathurvyuha, Chathurdhamshtra, Chathurbhuja, Brajishnu, Bhojana,Bhokthra, Sahishnu, Jagadadija, Anagha, Vijaya, Jethra, Vishwayona, Punarvassu, Upendra, Vamana, Pramsha, Amoghaya, Shucha, Urjitha, Atheendhra, Samhraha, Sarga, Dhruthathma, Niyama, Yama, Vedhya, Vaidhya, Sadhayogi, Veeraghna, Madhava, Madhave, Atheendhri, Mahamaya, Mahotsaha, Mahabala, Mahabhuddha, Mahaveerya, Mahashaktha, Mahadhyutha, Anirdhyeshyavapush, Shrimath, Ameyathma, Mahadridhrush, Maheshwasa, Mahibharthre, Srinivasa, Sathamgatha , Anirudh, Surananda, Govinda, Govindampathya, Mareechi, Dhamana, Hamsa, Suparna, Bhujagothama, Hiranyanabha, Suthapass, Padmanabha, Prajapathi, Amruthyu, Sarvadhrush, Simha, Samdhathre, Samdhimath, Sthira, Aja, Durmarshana, Sastra, Vishruthathma, Surarigne, Guru, Guruthama, Dhamne, Sathya, Sathyaparakrama, Nimisha, Animisha, Srungine, Vachaspathi Udharadhi, Agranya, Gramanya, Shrimath, Nyaya, Nethra, Sameerana, Sahasramoordhne, Vishwathma,Sahasrakshaya, Sahasrapadh, Avarthana, Nivruthathman, Samvrutha, Sampramardhana, Aha:Samvarthaka, Vahna, Anila, Dharanidhara, Supradaya, Prasannathma, Vishwadhrush, Vishwabhuja, Vibhava, Sathkartha, Sathkrutha, Sadhav, Jahnav, Narayana, Nara, Asamgheya, Aprameya, Vishishta, Shistakruth, Shucha, Siddhartha, Siddhasangalpa, Siddhidaya, Siddhisadhana, Vrushahin, Vrushabha, Vishnu, Vrushaparvan, Vrushodhara, Vardhamana, Vardhamanaya, Viviktha, Shruthisagara, Subhuja, Dhurdhara, Vagmi, Mahendra, Vasudha, Vasave, Naikaroopa, Bruhathroopa,  Shipivishta, Prakasana, Ojasthejodhyuthidhara, Prakashathma, Prathapana, Riddha, Spashtakshara, Manthra, Chandramsha, Bhaskaradhyutha, Amrutham Shudbhava, Bhanave, Shashabhindu, Sureshwara, Oushadha, Jagath: Sathave, Sathya Dharma Parakrama, Bhootha Bhavya Bavannatha, Pavana, Pavana, Anala, Kamaghne, Kamakruth, Kantha, Kama, Kamapradha, Prabha, Yugadhikruth, Yugavartha, Naikamaya, Mahashana, Adhrushya, Vyaktharoopa, Sahasrajith, Ananthajith, Ishta, Avishishta, Shishteshta, Shigandi, Nahusha, Vrusha, Krodhagne, KrodhakruthKarthre, Vishwabhahave, Maheedhara, Achyutha, Pradhitha, Prana, Pranadha, Vasavanuja, Apamnidhaye, Adhishtana, Apramatha, Prathishtitha, Skandha, Skandhadhara, Dhurya, Varad, Vayuvahana, Vasudeva, Bruhathbhanu, Adi Deva, Purandara, Asoka, Tharana, Thara, Shoora, Shourey, Janeshwara, Anukoola, Shathavartha, Padmine, Padmanibheshana, Padmanabha, Aravindhaksha, Padmagharbha, Shareerabhruth, Mahardha, Riddha, Vrudhathman, Mahashaya,Garudadhwaja, Athula, Sharabha, Bhima, Samayajya, Havirharaye, Sarva Lakshna Lakshanya, Lakshmivath, Samithimjaya, Vikshara, Rohitha, Marga, Hethave, Damodhara, Saha, Mahidhara, Mahabhaga, Vegavath, Amithasana, Uddhbhava, Kshobhana, Deva, Shrigharbha,Parameshwara, Karana, Kaarana, Karthre, Vikarthre, Gahana, Guhya, Vyavasaya, Vyavasthana, Samsthana Sthanadha, Druva, Parardha, Paramaspashta, Thushta, Pushta, Shubhekshana, Rama, Virama, Viratha, Marga, Neya, Naya, Anaya, Veera, Shathimathamshreshtaya, Dharma, Dharmavidhuthama, Vaikunda, Purusha, Prana, Pranada, Pranava, Pruthu, Hiranyagharbha, Shathrughna,Vyaptha, Vayave, Adhokshaja, Rithu, Sudarsana, Kala, Parameshti, Parigraha, Ugra, Samvatsara, Dhaksha, Vishrama, Vishwadhakshina, Vistharaya, Sthavarasthanu, Pramana, Beejaya Avyaya, Artha, Anartha, Mahakosa, Mahabhoga, Mahadhana, Anirvinna, Sthavishta, Abhu, Dharmayupa, Mahamakha, Nakshathranemi, Nakshathri, Kshama, Kshaamaya, Sameehana, Yajya,Ejya, Mahejya, Krathu, Sathra, Sathangatha, Sarvadharshina, Vimukthathmana, Sarvajya, Jyanaya Uthamaya, Suvrutha, Sumukha, Sookshma, Sughosha, Sugadhaya, Suhrudhe, Manohara, Jithakrodha, Veerabhahave, Vidharana, Swapana, Swavasa, Vyapine, Naikathmana, Naika Karmakruth, Vatsara, Vatsala, Vatsine, Rathnagarbha, Dhaneshwara, Dharmagupa, Dharmakrutha, Dharmina, Sath, Asath, Kshara, Akshara, Avijyathre, Kruthalakshana, Gabhasthine, Sathwasthaya, Simha, Bhoothamaheswara, Adideva, Mahadeva, Devesha, Devabruthguru,Uthara, Gopathaye, Gopthra, Jyanagamya, Purathana, Shareerabhoothabruth, Bhokthre, Kapeendra, Bhooridhakshina, Somapa, Amruthapaya,Soma, Purujith, Purusathama, Vinaya, Jaya, Sathyasandha, Dasharha, SathwathamPathe, Jeeva, Vinayathasakshine, Mukunda, Amitha Vikrama, Ambhonidhaye, Ananthathma, Mahodhadhishaya, Ananthaka, Aja, Maharha, Swabhavya,Jithamithra, Pramodhana, Ananda, Nandana, Nanda, Sathyadharma, Trivikrama, Maharshaye Kapila Acharya, Kruthajya, Medhinipathe, Tripadha,Tirshadhyaksha, Mahashrunga, Kruthathakruth, Mahavaraha, Govinda, Sushena, Kanakangadha, Guhya, Gambheera, Gahana, Guptha, Chakragadhadhara, Vedass, Swangaya, Ajitha, Krishna, Druda, Sangharshana Achyutha, Varuna, Vaaruna, Vruksha, Pushkaraksha, Mahamanas, Bhagavath, Bhagne, Anandine, Vanamali, Halayudha, Adiya, Jyothiradhithya, Sahishnave, Gathisathama, Sudhanvane, Gandaparasu, Dharuna, Dravinapradha, Div:Sprush, Sarvadhrugvasaya, Vachaspathi, Ayonija, Trisagmane, Samagaya, Samne, Nirvana, Bheshaj, Bhishaj Sanyasakruth, Shama, Shantha, Nishta, Shanti, Parayana, Shubhanga, Shanthidhaya, Shrushtrey, Kamudha, Kuvaleshaya, Gohithaya, Gopathaye, Gopthre, Vrukshabhakshaya, Vrushapriya, Anivarthine, Nivruthathman, Samkshepthre, Kshemakruth, Shivaya, Srivatsavakshas, Srinivasa, Sripathi, Srimathamvaraya, Shridhaya, Shrishaya, Srinivasaya, Srinidhaye, Srivibhavana, Shridhara, Shrikara, Shreyase, Shrimathe, Lokathrayashrayaya, Swakshaya, Swangaya, Shathananda, Nanda, Jyothirganeshwara, Vijithathma,Avidheyathman, Sathkeerthi, Cchinnasamshaya,Udheernna, Sarvachakchushe, Aneeshaya, Saswathasthira, Bhooshaya, Bhooshana, Bhootha, Vishoka, Shokanasana, Archishmathe, Architha, Kumbha, Vishudhathman, Vishodhana, Anirudha, Aprathirath, Pradhyumna, Amithavikrama, Kalaneminighne, Veera, Shoura, Shoorajaneshwara, Trilokathma, Trilokesa, Keshava, Keshigne, Hara, Kamadeva, Kamapala, Kamine, Kantha, Kruthagamaya, Anirdheshy Vapurshe, Vishnave, Veeraya, Ananthaya, Dhanajya, Brahmanya, Brahmakruth, Brahman, Brahmane, Brahmavivardhana, Brahmavidhe, Brahmana, Brahmine, Brahmajya, Brahmanapriya, Mahakrama, Mahakarmane, Mahathejas, Mahoraga, Mahakrathave, Mahayajvane, Mahayajya, Mahahavishe, Sthavya, Sthavapriya, Sthothra, Sthuthaye, Sthothrey, Ranapriya, Poorna, Poorayithre, Punya, Punyakeerthaye, Anomayaya, Manojavaya, Theerthakara, Vasurethass, Vasupradha, Vasudeva, Vasave, Vasumans, Havish, Sadgathaye, Sathkruthaye, Saththayai, Sadbhoothaye, Sathparayana, Shoorasena, Yadhushreshta, Sannivasa, Suyamuna, Bhoothavasa, Vasudeva, Sarvasunilaya, Anala, Dharppagne, Dharppadha, Druptha, Durdhara, Aparajitha, Vishwamoorthi, Mahamoorthi, Deepthamoorthi, Amoorthimath, Anekamoorthi, Avyaktha, Shathamoorthi, Shathanana, Ekasmai, Naikasmai, Sava, Kaya, Kasmai, Yasmai, Thasmai, Padhayaanuthamaya, Lokabhandhu, Lokanatha, Madhava, Bhakthavatsala, Suvarnnavarnna, Hemanga, Varanga, Chandanangine, Veeragne, Vishamaya, Shoonya, Khruthashishe, Achalaya, Chalaya, Amanine, Manadha, Manya,  Lokaswamine, Trilokadhrush, Sumedhass, Medhaja, Dhanya,Sathyamedhass, Dharadhara, Thejoyvrusha, Dyuthidhara,Sarva Sastrabrutham Vara, Pragraha, Nigraha, Vyagraha, Naikashrunga, Gadhagraja, Chathurmoorthi, Chathurbhahu, Chathurvyuha, Chathurgatha, Chathurathman, Chathurbhava, Chathurvedavid, Ekapadh, Samavartha, Anivruthathman,Durjjaya, Durathikrama, Durllabha, Durgama, Durga, Duravasa, Durarigne, Shubhanga, Lokasaranga, Suthanthu, Thanthuvardhana, Indrakarmana, Mahakarmana, Kruthakarmana, Kruthagama, Uddhbhava, Sundara, Sundha, Rathnanabha, Sulochana, Arkka, Vajasana, Shrungine, Jayantha, Sarvavijjayine, Suvarnnabindu, Akshobhya, Sarva Vageeshwareshwara,Mahahrudaya, Mahagartha, Mahabhootha, Mahanidhi, Kumudha, Kundhara, Kundha, Parjjanya, Pavana, Anila, Amruthasaya, Amruthavapushe, Sarvajjyaya, Sarvathonmugha, Sulabha, Suvratha, Siddha, Shathrujithe, Shathruthapana, Nyagrodha, Udhumbara, Ashwathaya, Chanurandra Nishoodhana, Sahasrarchish, Sapthajiwha, Sapthaidhasa, Sapthavahana, Amoorthi, Anagha, Achinthya, Bhayakruth,Bhayanasana, Anave, Bruhath, Krushaya, Sthoola, Gunabruth, Nirguna, Mahath, Adhrutha, Swadhrutha, Swasya, Prangaswaya, Vamsavardhana,Bharabruth, Kathitha, Yogine, Yogeesa, Sarvakamadha, Ashrama, Shramana, Shamaya, Suparnna, Vayuvahana, Dhanurdhara, Dhanurveda, Dhanda, Dhamayithre, Dhama, Aparajitha, Sarva Saha, Niyanthre, Aniyamaya, Ayamaya, Sathvavath, Swathika, Sathya, Sathyadharma Parayana, Abipraya, Priyarha, Arha, Priyakruth, Preethivardhana, Vihaya Sagathaye, Jyothish, Suruchi, Huthabuja, Vibha, Rava,Virochana, Soorya, Savithre, Ravilochana, Anantha, Huthabhuje, Bhokthrey, Sugadhaya, Naikajaya, Agraja, Anirvinna, Sadhamarshine, Lokadhishtanaya, Adbhuthaya, Sanannama:, Sanathana, Kapila, Kapaye, Apyaya, Swasthidaya, Swasthikruth, Swasthi, Swasthibuje, Swasthi Dhakshinaya, Aroudra, Kundaline, Chakri, Vikramine, Urjjitha Sasana, Shabdhadhiga Shabdhasahaya, Shishira, Sharvarikara, Akroora, Pesala, Dhaksha, Dhakshina, Kshaminam Varaya, Vidwathma, Veethabhaya, Punya Shravana Keerthana, Uththaranaya, Dushkrithigne, Punya, Du;swapna Nasine, Veeragne, Rakshana, Sadbhyo, Jeevana, Paryavasthitha, Anantharoopa, Ananthashri, Jithamanyu,  Bhayapaha, Chathurashra, Gabeerathmane, Vidhisha, Vyadhisha, Dhisha, Anadha, Bhuvobhuve, Lakshmye, Suveera, Ruchirangatha, Janana, Janajanmadhaye, Bhimaya, Bhimaparakrama, Adharanilaya, Adhathre, Pushpahasa, Prajagara, Urdhwagaya, Sath Padhacharaya, Pranadha, Pranava, Panaya, Pramana, Prananilaya, Pranabruthe, Pranajeevana, Thathwa, Thathwavidhe, Ekathma, Janmamruthyu Jarathigaya, Bhurbhuva:swastharave, Thara, Savithre, Prapithamaha, Yajjya, Yajjyapathe, Yajjne, Yajjangaya, Yajjyavahana, Yajjyabruthe, Yajjyakruthe, Yajjyine,Yajjyabhuje, Yajjyasadhana, Yajjanthakruth, Yajjyaguhya, Annaya, Annadha, Athmayonaye, Swayamjatha, Vaikhana, Samagayana, Devakinandana,Shrushtre, Shithinasana, Papanasana, Shankhabruthe, Nandakine, Chakrine, Sharnga Dhanvine, Gadhadhara, Rathangapani, Akshobhya, Sarva Praharanayudha.


 
Jai Sriman Narayana !!