Monday, 30 December 2013

Mahabharath !! Dhana Dharma Parvam !! 1000 Holy Names of Lord Vishnu !!

 
 
Jai Sriman Narayana !!
 
 
 
 
 
 


Vishvam, Vishnu, Vashtkara, Bhootha Bhavya Bhavath Prabhu, Boothakruth, Boothabruth, Bhava, Bhoothathma, Bhoothabhavana, Poothathma, Paramatma, Mukthanam Paramagatha, Avya, Purusha, Sakshi, Kshetrajya, Akshara, Yoga, Yogavidhanethra, Pradhana Purusheshwara, Narasimha Vapusha, Srimath, Keshava, Purushothama, Sarvas, Sharva, Shiva, Sthanu, Bhoothadaya, Nidhaye Avyaya, Sambhava, Bhavana, Bharthrey, Prabhava, Prabha, Eswara, Swayambhu, Shambu, Aditya, Pushkaraksha, Mahaswana, Anadhinidhana, Dathra, Vidhathra, Dhathava Uththamaya, Aprameya, Hrushikesha, Padmanabha, Amaraprabhu, Vishwakarma, Manu, Thwashta, Sthavishta, Sthaviraya Druva, Agrahya, Shashwatha, Krishna, Lohithaksha, Pradhardhana, Prabhutha, Trikubhdhamna, Pavithra, Mangalaya Parasmai, Esana, Pranadha, Prana, Jyeshta, Shreshta, Prajapath, Hiranya Garbha, Bhugarbha, Madhava, Madhusoodhana, Eswara Vikrama, Dhanvine, Medhavi, Vikrama, Krama, Anuthama, Duradharsha, Kruthajyaya, Krutha, Athmavath, Suresa, Sharana, Sharmana, Vishwarethass, Prajabhava, Ahne, Samvatsara, Vyalya, Prathyaya, Sarvadharshana, Aja, Sarveshwara, Siddha, Siddhaye, Sarvadhaya, Achyutha, Vurshakapa, Ameyathma, Sarvayoga Vinistrutha, Vasava, Vasumanasa, Sathya, Samathma, Asammitha, Sama, Amogha, Pundarikaksha, Vrushakarmana, Vrushakrutha, Rudra, Bahushiras, Babra, Vishwayoni, Shuchishravass, Amrutha, Shwashwathasthanu, Vararoha, Mahathapass, Sarvaga, Sarvavidbhanu, Vikshwasena, Janardhana, Veda, Vedavidhe, Avyanga, Vedanga, Vedavidh, Kavaye, Lokadhyaksha, Suradhyaksha, Dharmadhyaksha, Kruthakrutha, Chathurathma, Chathurvyuha, Chathurdhamshtra, Chathurbhuja, Brajishnu, Bhojana,Bhokthra, Sahishnu, Jagadadija, Anagha, Vijaya, Jethra, Vishwayona, Punarvassu, Upendra, Vamana, Pramsha, Amoghaya, Shucha, Urjitha, Atheendhra, Samhraha, Sarga, Dhruthathma, Niyama, Yama, Vedhya, Vaidhya, Sadhayogi, Veeraghna, Madhava, Madhave, Atheendhri, Mahamaya, Mahotsaha, Mahabala, Mahabhuddha, Mahaveerya, Mahashaktha, Mahadhyutha, Anirdhyeshyavapush, Shrimath, Ameyathma, Mahadridhrush, Maheshwasa, Mahibharthre, Srinivasa, Sathamgatha , Anirudh, Surananda, Govinda, Govindampathya, Mareechi, Dhamana, Hamsa, Suparna, Bhujagothama, Hiranyanabha, Suthapass, Padmanabha, Prajapathi, Amruthyu, Sarvadhrush, Simha, Samdhathre, Samdhimath, Sthira, Aja, Durmarshana, Sastra, Vishruthathma, Surarigne, Guru, Guruthama, Dhamne, Sathya, Sathyaparakrama, Nimisha, Animisha, Srungine, Vachaspathi Udharadhi, Agranya, Gramanya, Shrimath, Nyaya, Nethra, Sameerana, Sahasramoordhne, Vishwathma,Sahasrakshaya, Sahasrapadh, Avarthana, Nivruthathman, Samvrutha, Sampramardhana, Aha:Samvarthaka, Vahna, Anila, Dharanidhara, Supradaya, Prasannathma, Vishwadhrush, Vishwabhuja, Vibhava, Sathkartha, Sathkrutha, Sadhav, Jahnav, Narayana, Nara, Asamgheya, Aprameya, Vishishta, Shistakruth, Shucha, Siddhartha, Siddhasangalpa, Siddhidaya, Siddhisadhana, Vrushahin, Vrushabha, Vishnu, Vrushaparvan, Vrushodhara, Vardhamana, Vardhamanaya, Viviktha, Shruthisagara, Subhuja, Dhurdhara, Vagmi, Mahendra, Vasudha, Vasave, Naikaroopa, Bruhathroopa,  Shipivishta, Prakasana, Ojasthejodhyuthidhara, Prakashathma, Prathapana, Riddha, Spashtakshara, Manthra, Chandramsha, Bhaskaradhyutha, Amrutham Shudbhava, Bhanave, Shashabhindu, Sureshwara, Oushadha, Jagath: Sathave, Sathya Dharma Parakrama, Bhootha Bhavya Bavannatha, Pavana, Pavana, Anala, Kamaghne, Kamakruth, Kantha, Kama, Kamapradha, Prabha, Yugadhikruth, Yugavartha, Naikamaya, Mahashana, Adhrushya, Vyaktharoopa, Sahasrajith, Ananthajith, Ishta, Avishishta, Shishteshta, Shigandi, Nahusha, Vrusha, Krodhagne, KrodhakruthKarthre, Vishwabhahave, Maheedhara, Achyutha, Pradhitha, Prana, Pranadha, Vasavanuja, Apamnidhaye, Adhishtana, Apramatha, Prathishtitha, Skandha, Skandhadhara, Dhurya, Varad, Vayuvahana, Vasudeva, Bruhathbhanu, Adi Deva, Purandara, Asoka, Tharana, Thara, Shoora, Shourey, Janeshwara, Anukoola, Shathavartha, Padmine, Padmanibheshana, Padmanabha, Aravindhaksha, Padmagharbha, Shareerabhruth, Mahardha, Riddha, Vrudhathman, Mahashaya,Garudadhwaja, Athula, Sharabha, Bhima, Samayajya, Havirharaye, Sarva Lakshna Lakshanya, Lakshmivath, Samithimjaya, Vikshara, Rohitha, Marga, Hethave, Damodhara, Saha, Mahidhara, Mahabhaga, Vegavath, Amithasana, Uddhbhava, Kshobhana, Deva, Shrigharbha,Parameshwara, Karana, Kaarana, Karthre, Vikarthre, Gahana, Guhya, Vyavasaya, Vyavasthana, Samsthana Sthanadha, Druva, Parardha, Paramaspashta, Thushta, Pushta, Shubhekshana, Rama, Virama, Viratha, Marga, Neya, Naya, Anaya, Veera, Shathimathamshreshtaya, Dharma, Dharmavidhuthama, Vaikunda, Purusha, Prana, Pranada, Pranava, Pruthu, Hiranyagharbha, Shathrughna,Vyaptha, Vayave, Adhokshaja, Rithu, Sudarsana, Kala, Parameshti, Parigraha, Ugra, Samvatsara, Dhaksha, Vishrama, Vishwadhakshina, Vistharaya, Sthavarasthanu, Pramana, Beejaya Avyaya, Artha, Anartha, Mahakosa, Mahabhoga, Mahadhana, Anirvinna, Sthavishta, Abhu, Dharmayupa, Mahamakha, Nakshathranemi, Nakshathri, Kshama, Kshaamaya, Sameehana, Yajya,Ejya, Mahejya, Krathu, Sathra, Sathangatha, Sarvadharshina, Vimukthathmana, Sarvajya, Jyanaya Uthamaya, Suvrutha, Sumukha, Sookshma, Sughosha, Sugadhaya, Suhrudhe, Manohara, Jithakrodha, Veerabhahave, Vidharana, Swapana, Swavasa, Vyapine, Naikathmana, Naika Karmakruth, Vatsara, Vatsala, Vatsine, Rathnagarbha, Dhaneshwara, Dharmagupa, Dharmakrutha, Dharmina, Sath, Asath, Kshara, Akshara, Avijyathre, Kruthalakshana, Gabhasthine, Sathwasthaya, Simha, Bhoothamaheswara, Adideva, Mahadeva, Devesha, Devabruthguru,Uthara, Gopathaye, Gopthra, Jyanagamya, Purathana, Shareerabhoothabruth, Bhokthre, Kapeendra, Bhooridhakshina, Somapa, Amruthapaya,Soma, Purujith, Purusathama, Vinaya, Jaya, Sathyasandha, Dasharha, SathwathamPathe, Jeeva, Vinayathasakshine, Mukunda, Amitha Vikrama, Ambhonidhaye, Ananthathma, Mahodhadhishaya, Ananthaka, Aja, Maharha, Swabhavya,Jithamithra, Pramodhana, Ananda, Nandana, Nanda, Sathyadharma, Trivikrama, Maharshaye Kapila Acharya, Kruthajya, Medhinipathe, Tripadha,Tirshadhyaksha, Mahashrunga, Kruthathakruth, Mahavaraha, Govinda, Sushena, Kanakangadha, Guhya, Gambheera, Gahana, Guptha, Chakragadhadhara, Vedass, Swangaya, Ajitha, Krishna, Druda, Sangharshana Achyutha, Varuna, Vaaruna, Vruksha, Pushkaraksha, Mahamanas, Bhagavath, Bhagne, Anandine, Vanamali, Halayudha, Adiya, Jyothiradhithya, Sahishnave, Gathisathama, Sudhanvane, Gandaparasu, Dharuna, Dravinapradha, Div:Sprush, Sarvadhrugvasaya, Vachaspathi, Ayonija, Trisagmane, Samagaya, Samne, Nirvana, Bheshaj, Bhishaj Sanyasakruth, Shama, Shantha, Nishta, Shanti, Parayana, Shubhanga, Shanthidhaya, Shrushtrey, Kamudha, Kuvaleshaya, Gohithaya, Gopathaye, Gopthre, Vrukshabhakshaya, Vrushapriya, Anivarthine, Nivruthathman, Samkshepthre, Kshemakruth, Shivaya, Srivatsavakshas, Srinivasa, Sripathi, Srimathamvaraya, Shridhaya, Shrishaya, Srinivasaya, Srinidhaye, Srivibhavana, Shridhara, Shrikara, Shreyase, Shrimathe, Lokathrayashrayaya, Swakshaya, Swangaya, Shathananda, Nanda, Jyothirganeshwara, Vijithathma,Avidheyathman, Sathkeerthi, Cchinnasamshaya,Udheernna, Sarvachakchushe, Aneeshaya, Saswathasthira, Bhooshaya, Bhooshana, Bhootha, Vishoka, Shokanasana, Archishmathe, Architha, Kumbha, Vishudhathman, Vishodhana, Anirudha, Aprathirath, Pradhyumna, Amithavikrama, Kalaneminighne, Veera, Shoura, Shoorajaneshwara, Trilokathma, Trilokesa, Keshava, Keshigne, Hara, Kamadeva, Kamapala, Kamine, Kantha, Kruthagamaya, Anirdheshy Vapurshe, Vishnave, Veeraya, Ananthaya, Dhanajya, Brahmanya, Brahmakruth, Brahman, Brahmane, Brahmavivardhana, Brahmavidhe, Brahmana, Brahmine, Brahmajya, Brahmanapriya, Mahakrama, Mahakarmane, Mahathejas, Mahoraga, Mahakrathave, Mahayajvane, Mahayajya, Mahahavishe, Sthavya, Sthavapriya, Sthothra, Sthuthaye, Sthothrey, Ranapriya, Poorna, Poorayithre, Punya, Punyakeerthaye, Anomayaya, Manojavaya, Theerthakara, Vasurethass, Vasupradha, Vasudeva, Vasave, Vasumans, Havish, Sadgathaye, Sathkruthaye, Saththayai, Sadbhoothaye, Sathparayana, Shoorasena, Yadhushreshta, Sannivasa, Suyamuna, Bhoothavasa, Vasudeva, Sarvasunilaya, Anala, Dharppagne, Dharppadha, Druptha, Durdhara, Aparajitha, Vishwamoorthi, Mahamoorthi, Deepthamoorthi, Amoorthimath, Anekamoorthi, Avyaktha, Shathamoorthi, Shathanana, Ekasmai, Naikasmai, Sava, Kaya, Kasmai, Yasmai, Thasmai, Padhayaanuthamaya, Lokabhandhu, Lokanatha, Madhava, Bhakthavatsala, Suvarnnavarnna, Hemanga, Varanga, Chandanangine, Veeragne, Vishamaya, Shoonya, Khruthashishe, Achalaya, Chalaya, Amanine, Manadha, Manya,  Lokaswamine, Trilokadhrush, Sumedhass, Medhaja, Dhanya,Sathyamedhass, Dharadhara, Thejoyvrusha, Dyuthidhara,Sarva Sastrabrutham Vara, Pragraha, Nigraha, Vyagraha, Naikashrunga, Gadhagraja, Chathurmoorthi, Chathurbhahu, Chathurvyuha, Chathurgatha, Chathurathman, Chathurbhava, Chathurvedavid, Ekapadh, Samavartha, Anivruthathman,Durjjaya, Durathikrama, Durllabha, Durgama, Durga, Duravasa, Durarigne, Shubhanga, Lokasaranga, Suthanthu, Thanthuvardhana, Indrakarmana, Mahakarmana, Kruthakarmana, Kruthagama, Uddhbhava, Sundara, Sundha, Rathnanabha, Sulochana, Arkka, Vajasana, Shrungine, Jayantha, Sarvavijjayine, Suvarnnabindu, Akshobhya, Sarva Vageeshwareshwara,Mahahrudaya, Mahagartha, Mahabhootha, Mahanidhi, Kumudha, Kundhara, Kundha, Parjjanya, Pavana, Anila, Amruthasaya, Amruthavapushe, Sarvajjyaya, Sarvathonmugha, Sulabha, Suvratha, Siddha, Shathrujithe, Shathruthapana, Nyagrodha, Udhumbara, Ashwathaya, Chanurandra Nishoodhana, Sahasrarchish, Sapthajiwha, Sapthaidhasa, Sapthavahana, Amoorthi, Anagha, Achinthya, Bhayakruth,Bhayanasana, Anave, Bruhath, Krushaya, Sthoola, Gunabruth, Nirguna, Mahath, Adhrutha, Swadhrutha, Swasya, Prangaswaya, Vamsavardhana,Bharabruth, Kathitha, Yogine, Yogeesa, Sarvakamadha, Ashrama, Shramana, Shamaya, Suparnna, Vayuvahana, Dhanurdhara, Dhanurveda, Dhanda, Dhamayithre, Dhama, Aparajitha, Sarva Saha, Niyanthre, Aniyamaya, Ayamaya, Sathvavath, Swathika, Sathya, Sathyadharma Parayana, Abipraya, Priyarha, Arha, Priyakruth, Preethivardhana, Vihaya Sagathaye, Jyothish, Suruchi, Huthabuja, Vibha, Rava,Virochana, Soorya, Savithre, Ravilochana, Anantha, Huthabhuje, Bhokthrey, Sugadhaya, Naikajaya, Agraja, Anirvinna, Sadhamarshine, Lokadhishtanaya, Adbhuthaya, Sanannama:, Sanathana, Kapila, Kapaye, Apyaya, Swasthidaya, Swasthikruth, Swasthi, Swasthibuje, Swasthi Dhakshinaya, Aroudra, Kundaline, Chakri, Vikramine, Urjjitha Sasana, Shabdhadhiga Shabdhasahaya, Shishira, Sharvarikara, Akroora, Pesala, Dhaksha, Dhakshina, Kshaminam Varaya, Vidwathma, Veethabhaya, Punya Shravana Keerthana, Uththaranaya, Dushkrithigne, Punya, Du;swapna Nasine, Veeragne, Rakshana, Sadbhyo, Jeevana, Paryavasthitha, Anantharoopa, Ananthashri, Jithamanyu,  Bhayapaha, Chathurashra, Gabeerathmane, Vidhisha, Vyadhisha, Dhisha, Anadha, Bhuvobhuve, Lakshmye, Suveera, Ruchirangatha, Janana, Janajanmadhaye, Bhimaya, Bhimaparakrama, Adharanilaya, Adhathre, Pushpahasa, Prajagara, Urdhwagaya, Sath Padhacharaya, Pranadha, Pranava, Panaya, Pramana, Prananilaya, Pranabruthe, Pranajeevana, Thathwa, Thathwavidhe, Ekathma, Janmamruthyu Jarathigaya, Bhurbhuva:swastharave, Thara, Savithre, Prapithamaha, Yajjya, Yajjyapathe, Yajjne, Yajjangaya, Yajjyavahana, Yajjyabruthe, Yajjyakruthe, Yajjyine,Yajjyabhuje, Yajjyasadhana, Yajjanthakruth, Yajjyaguhya, Annaya, Annadha, Athmayonaye, Swayamjatha, Vaikhana, Samagayana, Devakinandana,Shrushtre, Shithinasana, Papanasana, Shankhabruthe, Nandakine, Chakrine, Sharnga Dhanvine, Gadhadhara, Rathangapani, Akshobhya, Sarva Praharanayudha.


 
Jai Sriman Narayana !!

Mahabharath !! Birth of Dhrutharashtra, Pandu & Vidura !!

 
 
Jai Sriman Narayana !!
 
 
 
 
 
 


The great epic Mahabharath was composed by Maharishi Veda Vyasa/Krishna Dwaipayana, son of Sage Parasara and Sathyavati, a woman from fishermen clan.  Mahabharath describes the legend of Bharatha Dynasty.     It was written in 18 Parva such as Adhi Parva, Sabha Parva, Vana Parva, Virada Parva, Udhyoga Parva, Bhishma Parva, Drona Parva, Karna Parva, Shalya Parva, Soupthika Parva, Stri Parva, Shanthi Parva, Anushasana Parva, Ashwamedha Parva, Ashramavasika Parva, Musala Parva, Mahaprasthanika Parva and Swargarohana Parva and each Parva has divided into many Upaparva and has chapters in detail.    Adhi Parva depicts the life of King Dushyantha and his wife Shakunthala and their son Sarvadhamanan, who was famously known as Bharatha, a righteous ruler of Bharatha Empior.

 
 

Lord Brahma created deities, Sages and Prajapathis.  It was the beginning of the growth of human race from the sixty daughters of Daksha Prajapathi.  Pururavass,  Yayathi, Puru,  Dushyantha,  Bharatha, Shanthanu were born in the family of Dithi, one of the daughters of Daksha Prajapathi. 

 
 

Birth of  Drutharashtra, Pandu & Vidur:

 


Ambika and Ambilika were married to Vichithraveerya, who was seriously ill due to his desecrated behavior; therefore he was incapable to perform any of the royal affairs, eventually he passed away without providing any legal heir to the throne of Hasthinapur.  Once again, Sathyavati and Bhishma were horrified at the ill-fated incident and the thought of Hasthinapur will crumple without its ruler.  After a series of thought, it was decided that the widows of Vichithraveerya would be able to have children on a source called ‘ Niyoga’ from Maharishi Veda Vyasa, the children born would be treated as the son of Vichithraveerya and legal heir to the throne.   There was a custom prevailed in those days that the childless widows of royal family can have child from a Brahmin or any deities in order to protect the Kingdom and its people.   Maharishi Veda Vyasa appeared before his mother Sathyavati as promised earlier to be ever present whenever remembered.  After listening to his mother, Maharishi Veda Vyasa immersed in a deep thought,  Ambika and Ambalika are princess, their desires and expectation will be entirely different from an ascetic, a forest dweller.  It’s necessary to have union of souls with identical desire and attitude for the couple to have a virtuous offspring.  Maharishi Veda Vyasa approached Ambika, but she was horror-struck seeing an old ascetic and closed her eyes in extreme dislike during their physical relationship.  Thus, the child born to this couple was Drutharashtra, a blind.   Shortly, Maharishi Vyasa approached Ambalika, she turned out pale seeing her partner and the child born was Pandu.  There was a maid servant in the palace received Maharishi Veda Vyasa with utmost reverence, Maharishi was pleased at her hospitality and blessed her with a virtuous and most intelligent child Vidura, an incarnation of Dharmarajan.   Years passed by the three children were grown into charming young adults.   Drutharashtra was attractive with great physical features and possessed immense strength, he was exceptionally skilled in Astra & Sastra and over ambitious.    His irresistible desire to be crowned as the Emperor of Hasthinapur has driven him arrogant and frustrated.  Pandu was also equally possessed amazing skills in Astra & Sastra, he was extraordinarily calm and amicable in nature, and he had great respect and love towards his brother Drutharashtra.    Vidura was always treated as inferior as he was born to a maid servant in the palace.  He was possessed all the virtues and had profound knowledge in Dharma Sastra.  Years later, Vidura became the chief in the Ministry of Hasthinapur, determined to reinstate righteousness throughout the great epic.

 
 

Previous birth of Vidura :

 
 

Sage Mandavya underwent severe austerities and attained remarkable status.  Once, the sage was immersed in deep meditation on the river banks.  Suddenly, there were a few thieves appeared on the scene were chased by the army of King.  The thieves were helpless; they hurriedly put down their baggages contained the stolen items near the Sage and vanished.  The army men reached the spot where Sage Mandavya was absorbed in meditation and found the baggage of stolen items.  They mistook the Sage as the thief and punished him ruthlessly.  They pierced his body with the trident but nothing had happened to Sage Mandavya with his severe austerities.  This incident was duly informed to the King who was ruled this city; he rushed to the spot to witness the Sage and begged for forgiveness, eventually released Sage Mandavya from the tip of the trident.  Sage Mandavya was furious at the above happening; he was furious about his ill fate and was fuming against Lord Yama/Dharmarajan who is responsible to punish his subjects according to their Karma.  Sage Mandavya rushed to Dharmarajan and engaged in a serious debate, questioned him was that fair handling to a person who lived in the constant memories of Lord and searching for salvation.   Dharmarajan narrated the childhood pranks of Sage Mandavya, it was his fun activities to kill the flies with sharp nails, and therefore the pains caused to the flies brought the same bad luck to him.  Sage Mandavya was not satisfied with the justification given by Dharmarajan and refused to accept, childhood pranks should not be included to declare punishment and those are unacceptable.  In a rage Sage Mandavya cursed Dharmarajan to be born on Earth and undergo the agonies and sorrows.   Thus, Dharmarajan was born as Vidura to Maharishi Veda Vyasa and the maid servant in the palace of Hasthinapur.  Vidura makes every effort to reinstate righteousness throughout the great epic Mahabharath.
 
 
Jai Sriman Narayana !!

Sunday, 29 December 2013

Mahabharath !! Life of Amba, Ambika & Ambalika !!

 
 
Jai Sriman Narayana !!
 
 
 
 
 
 

The great epic Mahabharath was composed by Maharishi Veda Vyasa/Krishna Dwaipayana, son of Sage Parasara and Sathyavati, a woman from fishermen clan.  Mahabharath describes the legend of Bharatha Dynasty.     It was written in 18 Parva such as Adhi Parva, Sabha Parva, Vana Parva, Virada Parva, Udhyoga Parva, Bhishma Parva, Drona Parva, Karna Parva, Shalya Parva, Soupthika Parva, Stri Parva, Shanthi Parva, Anushasana Parva, Ashwamedha Parva, Ashramavasika Parva, Musala Parva, Mahaprasthanika Parva and Swargarohana Parva and each Parva has divided into many Upaparva and has chapters in detail.    Adhi Parva depicts the life of King Dushyantha and his wife Shakunthala and their son Sarvadhamanan, who was famously known as Bharatha, a righteous ruler of Bharatha Empior.

 
 

Lord Brahma created deities, Sages and Prajapathis.  It was the beginning of the growth of human race from the sixty daughters of Daksha Prajapathi.  Pururavass,  Yayathi, Puru,  Dushyantha,  Bharatha, Shanthanu were born in the family of Dithi, one of the daughters of Daksha Prajapathi. 

 

Life of Amba, Ambika & Ambalika :

 
 

King Shanthanu married to Sathyavathi with a promise that the child born to the couple would be the heir to the throne of Hasthinapur.  This couple had two sons Chithrangadha and Vichithraveerya.  King Shanthanu lived happily with Sathyavati for quite some time and passed away.   Chithrangadha was killed in a battle with a celestial Gandharva.  Vichithraveerya was declared as the King of Hasthinapur by Bhishma.  According to Sastra, legal heir to the throne should be married to pronounce him as a King.  During this period of time, the King of Kasi announced the Swayamvaram of his three daughters Amba, Ambika and Ambalika.    The elder daughter Amba was already in love with the King Swalya of neighboring country and was keenly waiting for the opportunity to get married to him.  Bhishma was assigned to meet the King of Kasi with the marriage proposal of Vichithraveerya.  Bhishma arrived at the glorious assembly of the King of Kasi and declared his purpose of visit to Kasi, moreover his intention to take three daughters with him to Hasthinapur.  It created a huge chaos in the assembly, King Swalya was furious at the declaration of Bhishma, eventually they both had huge fight.  King Swalya was defeated by Bhishma, the Kings assembled were anxiously left without the courage to fight against Bhishma.   The three daughters of King of Kasi were brought in a chariot to Hasthinapur.  Ambika and Ambalika had no objection to marry Vichithraveerya but Amba who was already in love with the King Swalya was opposed to the marriage with Vichithraveerya.  Bhishma advised her to return to King Swalya.  King Swalya was in utter shame and guilt refused to accept Amba, he turned down Amba due to the abuse he had to undergo in the Assembly.  Amba was crestfallen at the decision of King Swalya, returned to Hasthinapur with all the vengeance towards Bhishma.   She blamed Bhishma as the reason for her distress and insisted to marry her.  Bhishma revealed his inability to marry her as he was promised to remain unmarried all his life.

 
 

Amba was totally distressed and wandered through the wood land.  Amba underwent severe penance for 16 years and worshipped Sage Parasurama, Acharya of Bhishma to get fair judgment in her pathetic life.  Finally, Sage Parasurama appeared before her with a decision to find solution for her wretched life, advised her to approach Bhishma who is blameless, honorable and upright could help her to wave off her agonies.  Amba retaliated that Bhishma was the reason for her distress; she narrated her pitiable state to Sage Parasurama with a request to kill Bhishma.  A war was conducted between Sage Parasurama and Bhishma and it continued for several years.  There was no sign of the end of the war, Lord Shiva appeared before them and brought peace in them.   Lord Shiva offered a boon to Amba that she would be capable to kill Bhishma on her next birth as Shingandi.   Amba sorrowfully moved to the Kingdom of King Durpada,  a garland she had already received from Lord Subramanya with a promise that the Kshatriya who wore the garland would be competent to kill Bhishma was hanged on a tree in the palace of King Drupada.  Soon, Amba sacrificed her life into Yoga Agni.

 


Amba was born as Shigandini to King Drupadha.  Shigandini has the memories of her previous life, wore the garland she had already preserved on the tree in the palace.  King Drupadha worried about her malicious act and exiled her from the Kingdom.  Shingandini wandered through the wood land and met celestial Gandharvas, with their help she transformed herself into Shigandi.  Shigandi had to wait for several years until the great war of Mahabharath on the righteous of land Kurushetra to encounter with  Bhishma.

 

 

In the Great War of Mahabharath, Arjuna enquires Lord Krishna about the technique to defeat Bhishma.  Lord Krishna narrates that Shingandi’s arrow would be capable to conquer Bhishma.  Later, Shigandi appeared before Bhishma with the arrow,  Bhishma remained weaponless the moment he saw Shigandi, refused to hold bow and arrow against Shigandi, with a thought that it would bring disgrace to him to fight against neither  a man nor a woman.  At this point of time, Arjuna showered the arrows against Bhishma and defeated him.  Although Bhishma was plunged upon the bed of arrows, it was his determination to decide the time of death.  Bhishma waited for the arrival of Utharanaya Punyakala and breathed for last.  It was this period of time; Bhishma narrated the glorious verses of Sri Vishnu Sahasranama to Yudhishtira. 
 
 
Jai Sriman Narayana !!

Mahabharath !! Life of King Shanthanu !!

 
 
Jai Sriman Narayana !!
 
 
 
 
 
 
 

The great epic Mahabharath was composed by Maharishi Veda Vyasa/Krishna Dwaipayana, son of Sage Parasara and Sathyavati, a woman from fisherman clan.  Mahabharath describes the legends of Bharatha Dynasty.     It was written in 18 Parva such as Adhi Parva, Sabha Parva, Vana Parva, Virada Parva, Udhyoga Parva, Bhishma Parva, Drona Parva, Karna Parva, Shalya Parva, Soupthika Parva, Stri Parva, Shanthi Parva, Anushasana Parva, Ashwamedha Parva, Ashramavasika Parva, Musala Parva, Mahaprasthanika Parva and Swargarohana Parva and each Parva has divided into many Upaparva and has chapters in detail.    Adhi Parva depicts the life of King Dushyantha and his wife Shakunthala and their son Sarvadhamanan, who was famously known as Bharatha, a righteous ruler of Bharatha Empire.

 

Lord Brahma created deities, Sages and Prajapathis.  It was the beginning of the growth of human race from the sixty daughters of Daksha Prajapathi.  Pururavass,  Yayathi, Puru,  Dushyantha,  Bharatha, Shanthanu were born in the family of Dithi, one of the daughters of Daksha Prajapathi.  King Shanthanu was the ruler of Hasthinapur from Kuru Dynasty.

 
 

Life of King Shanthanu :

 
 

King Shanthanu met a gorgeous woman while walking through the banks of river Ganga.    It was Goddess Ganga came down to earth to become the mother of Ashta Vasus at their request.  Ashta Vasus were cursed to be born on Earth by Sage Vashishta for their unfaithful act.   Ashta Vasus and their wives were on their expedition through the dense forest found the hermitage of Sage Vashishta and the divine cow Surabhi/Kamadhenu which has the capabilities to fulfill the desires of its care taker.   The wives of Ashta Vasus were tempted to have the possession of the divine cow, especially the wife of Dhyo dearly wished to have Kamadhenu under her detention.  Eventually,  Ashta Vausus executed a deceitful plan and took the custodian of the divine cow  without the knowledge of Sage Vashishta.   The most infuriated Sage cursed the Ashta Vasus to born on Earth.  Ashta Vasusus sincerely prayed to Sage and begged for forgiveness, they were ultimately suggested to take birth on the Earth for a short period and the eighth Vasu Dhyo would remain on the Earth and take several years to get rid of the curse.  Ashta Vasus approached Goddess Ganga with an appeal to become their mother while they take birth on Earth and was agreed.

 
 

There was another incident behind the gathering of King Shanthanu and Goddess Ganga on Earth.  In the previous birth King Shanthanu was King Mahabhishak from Ikshvaku Dynasty.  King Mahabhishak was a righteous ruler; he performed 10,000 Ashwamedha Yaga and pleased Lord Indra.  Once King Mahabhishak with the deities and Rishis went to Brahma Loka/Sathya Loka, there he met graceful Ganga whose clothes were displaced due to the sudden rush of the wind.  King Mahabhishak’s eyes were fallen on the striking features of Ganga and desired for her.  This incident annoyed Lord Brahma and cursed him to be born on Earth to accomplish his desires.

 
 

King Shanthanu completely fallen in love with striking Ganga and requested her to marry him.    But Goddess Ganga put forward a condition that King Shanthanu should never question her for any of her deeds and King Shanthanu readily accepted the same.  Finally, King Shanthanu married Goddess Ganga and lived a blissful married life.  She loved her husband dearly, but after every birth of the child she would immerse them into the water, she continued this practice for seven times.  This painful incident tortured him like a hell, often the promise between them made him keep quiet.  He was madly in love with her, does not want to lose his dearest wife at any cost.  At the time of throwing the Eighth child into the river, King Shanthanu refused to keep calm and pleaded her to refrain from the agonizing act and revealed his desire to have an heir to the throne.  Goddess Ganga reminded the promise between them and left King Shanthanu with a vow that she would bring back the Eighth child (Ashta Vasu Dhyo) after completion of his studies in Astra and Sastra.   King Shanthanu was distraught at the separation of Goddess Ganga and his child.  As stated earlier, Goddess Ganga returned their son Devavratha/Gangadhath to King Shanthanu after the completion of the studies of Astra & Sastra from Devaguru Bruhaspathi .

 
 

King Shanthanu after the separation from Goddess Ganga lived an extremely solitude life; he was completely occupied with the affairs of his Kingdom Hasthinapur and hunting expedition.     During this period of time, King Shanthanu happened to meet gorgeous Sathyavati, daughter of a fisher man.  She was fabulously riding on a boat, spreading magnificent fragrances all around.  Instantly, King Shanthanu fallen at the flawless beauty of Sathyavati.

 
 

Sathyavati had a boon from Sage Parasara that although she belongs to the clan of fisherman, she would have the smell of wonderful fragrances on her.  Once, Sage Parasara, son of Sage Vashishta, met Sathyavati who was moving marvelously through the river Kalindi.  He had fallen in love with her the moment his eyes were set on her dazzling beauty.  Sage Parasara approached Sathyavati and exposed his desire, but Sathyavati tried to put off his desire, revealed her powerlessness to have him as she was born in an inferior class.  Sage Parasara prompted her to have a child without any harm to her virginity and everlasting fragrances on her body, also advised her that child born would be well-known for the welfare of the Universe.   The child born to Sage Parasara and Sathyavati was Maharishi Veda Vyasa who segregated Vedas into four divisions such as Rig, Yajur,  Sama & Atharva,  composed 18 Puranas & Upa Puranas,  Sastras & Upanishads to bring righteousness and protect the Universe.  Maharishi Veda Vyasa left for severe penance immediately after his birth with the blessing of Sage Parasara and Sathyavati.

 
 

It was after the above incident King Shanthanu met Sathyavati who was leading a normal life as a daughter of the fisher man.  King Shanthanu requested her to marry him, Sathyavati chivalrously replied to get permission from his father.    King Shanthanu met Sathyavati’s father, chief of the fishermen clan and revealed his desire to marry his daughter.  Sthyavati’s father was a man of self respect and intellect, as usual worried about the wellbeing of his daughter, expressed his fears that the child born to Sathyavati would never had a respectable position in the Kingdom, moreover King Shanthanu had already a son Devavratha, who is the actual heir to the throne.   He revealed his opinion that he would be agreeable for the marriage of his daughter Sathyavati with King Shanthanu only if Sathyavati’s son would get the title of heir to the throne of Hasthinapur.  After listening to Sathyavati’s father, King Shanthanu flatly refused the very idea and returned to palace.

 

 

King Shanthanu gloomily returned to his palace, he failed to soothe his mind from the thoughts of Sathyavati.  He remained distressed without any interest in the affairs of the Kingdom or hunting expedition.  Devavratha was deeply worried about the state of his father and found the reason for the anguish of his father.  Devavratha left the palace immediately with a promise that whatever may happen, he would fulfill desires of his father, he approached the father of Sathyavati and informed his verdict.  Devavratha promised to refrain from the title of heir to the throne and Sathyavati’s son would be the heir to the throne of Hasthinapur.  Sathyavathi’s father was not satisfied at the verdict of Devavratha, he raised doubts about the child to be born to Devavratha.  Ultimately, Devavratha promised to remain single in all his life, deities and Sages showered flower on the magnanimous attitude of Devavratha, adorned him with the title ‘Bhishma’.  King Shanthanu was extremely pleased and blessed his son with ‘Swacchandha Mruthyu’,/ death happens only at his wish.
 
 
Jai Sriman Narayana !!